e-aplikacija za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimakaPodnošenje zahtjeva putem e-aplikacije
Preuzimanje obrazaca